Despre

Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management și Perfecţionare în Domeniul Sanitar București, instituţie publică cu tradiţie în formare, cercetare şi consultanţă în domeniul sănătăţii publice și managementului serviciilor de sănătate, este specializată în programe de formare post-universitară în sănătate publică, management şi administrația serviciilor de sănătate şi asigură acreditarea, organizarea şi certificarea programelor de educaţie medicală continuă şi dezvoltare profesională pentru personalul din sistemul sanitar.
SNSPMPDSB desfăşoară și programe de educație medicală continuă la distanță (EMCD) dezvoltate de către echipa de profesionişti din cadrul CNDPDS.
Contact SNSPMPDSB,
str. Vaselor nr.31, sector 2, Bucureşti
contact@snspms.ro

www.snspms.ro

PERFMED este o platformă dezvoltată de către Centrul National de Dezvoltare Profesională în Domeniul Sanitar (CNDPDS) din cadrul Școlii Naționale de Sănătate Publică Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București (SNSPMPDSB) în scopul de a facilita, prin sistemul de eLearning, accesul la programe educaţionale de dezvoltare profesională continuă pentru toate categoriile de personal care lucrează în sistemul sanitar.br>Platforma utilizează sistemul de management al învăţării Moodle™, un produs complex care oferă servicii și module de dezvoltare a unui mediu de învățare și evaluare de tip e-learning.
Contact CNDPDS,
str. BODEŞTI nr.1, sector 2, Bucureşti (etaj 1)
elearning@perfmed.ro