1. Cui se adresează programele PERFMED?
  • Programele elearning de educaţie medicală continuă la distanţă se adrează tuturor categoriilor de personal din sistemul naţional de sănătate în special dar nu numai, care au un minim de cunoștințe de utilizare a calculatorului și de navigare pe INTERNET, precum și alte condiții specificate în cadrul fiecărui curs.
  • Platforma oferă și cursuri adresate unor categorii specifice (ex.: cursuri de specializare asistenți medicali). Acestea nu sunt de tip EMCD și au adresabilitate strictă și pot fi accesate doar în anumite condiții.
 2. Cum se face evaluarea cursanţilor?
  • Testul de evaluare a cunoștințelor și competențelor dobândite în urma parcurgerii programului educaţional se va face prin parcurgerea unui "Test de evaluare". Caracteristicile testului (nr. de întrebări, timp,prag de promovare etc) vor fi regăsite în fiecare curs în parte.
  • Cursurile care nu sunt de tip EMCD au propriile reguli de evaluare a cursanților. Acestea vor fi regăsite în cadrul cursului respectiv.
 3. Cum se obţine certificarea la cursurile EMCD?
  • Participanţii care au parcurs cursul şi au promovat evaluarea finală vor primi un "Certificat de promovare" cu numărul de credite EMC aferente (conferite de CMR pentru medici, OAMGMAMR pentru asistenţi medicali etc). Certificatele vor fi atașate în format electronic (scanate) în curs sau pot fi ridicate de la sediul nostru.
  • Participanţii care au parcurs cursul dar NU au susținut/promovat evaluarea finală vor primi un "Certificat de participare" fără creditele aferente.
  • La cursurile necreditate, participanții trebuie să parcurgă toate activitățile obligatorii pentru a obține un "Certificat de participare", fără credite. Aceste cursuri NU au test de evaluare ci unul de autoevaluare-cu parcurgere opțională.