Cursul se achită numai din momentul în care activitatea "Plată contravaloare curs" va fi vizibilă în cadrul cursului ales. Până atunci nu faceți în avans nici o plată!

 

Materialele de prezentare a unui curs se pot viziona gratuit și nu necesită crearea unui cont pe platformă.

Cursurile de formare online pot fi accesate doar dintr-un cont utilizator al platformei, contra cost sau mod gratuit (dacă se specifică expres).

Cursul se va achita într-o singură tranșă, nominal.

Factura proformă pentru achitarea taxei se eliberează numai la cerere și doar de către Serviciul financiar-contabilitate al SNSPMPDSB, str. Vaselor 31, București. Platforma PERFMED nu emite factură proformă.

Numai după înscrierea la curs și validarea documentelor personale atașate de cursant se poate trece la achitarea plății taxei de participare, la alegere între:
 1. ON-LINE, cu cardul bancar. Cea mai sigură și rapidă metodă de plată. Procesul de validare a plații e instantaneu!
 2. OFF-LINE. Este nerecomandată din cauza timpului mare de validare, cca 30 de zile! Contravaloarea taxei de participare poate fi achitată la casieria SNSPMPDSB din strada Vaselor nr. 31, sector 2, București (vezi adresa) sau prin OP conform datelor de identificare de mai jos:
  • beneficiar: SNSPMPDSB
  • CIF: 26328134
  • cont: RO 80 TREZ 7022 0F33 5000 XXXX, Trezoreria Statului Sector 2 Bucureşti
  După plata cursului la casierie sau prin OP, vă rugăm să fotocopiați și să ne trimiteți doar în cadrul cursului copia documentului doveditor din care să reiasă în mod clar:
  • data efectuării plății
  • denumirea cursului, cu specificația ELEARNING
  • numele cursantului (nu se admit plăti facute pentru un grup)