Accesul şi utilizarea platformei perfmed.ro (denumit în continuare "platforma") se face în termenii şi condiţiile de mai jos.

Definirea unor termeni
Termenii şi condiţiile pot fi modificate în orice moment de către administratorul platformei, denumit în continuare "administrator", fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează, denumite în continuare "utilizatori". Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii şi condiţiile pentru utilizarea serviciilor, pentru a le putea consulta în orice moment. Accesând şi navigând pe acesta platforma, utilizatorii acceptă implicit, termenii de utilizare descrişi în continuare. În cazul în care nu sunt de acord cu termenii şi condiţiile impuse, utilizatorii trebuie să înceteze accesarea acestei platformei.

Sistemul de eLearning ( învaţare/formare la distanţă) este experienţa de predare-învatare organizată şi planificată de un furnizor de servicii de formare profesională sau instituţii de învăţământ care furnizeaza materialele necesare procesului de predare-învătţre astfel încât să fie asimilate de cursanţi în ritmul propriu. Procesul de transmitere a materialelor se face prin internet. Scopul este acela de a facilita accesul la forme de educaţie şi formare care pot substitui o parte din sistemul formării "faţă în faţă".

Condiţii de folosire a informaţiilor prezente pe site
Puteţi prelua, cita sau imprima orice informaţie de pe acestă platformă, cu condiţia să reproduceţi fiecare dintre adnotările despre drepturile de autor sau alte adnotări despre drepturile de proprietate conţinute în orice informaţie pe care o preluaţi de pe platforma. Totuşi, nu aveţi dreptul de a distribui, modifica, transmite, refolosi, republica sau folosi conţinutul platformei perfmed.ro pentru scopuri publice sau comerciale, incluzând aici textul, imaginile, sunetul, video, fără permisiunea scrisă a SNSPMPDSB.
De asemenea, trebuie să luaţi la cunoştinţă că orice vedeţi sau citiţi pe acesta platforma are drepturi rezervate de copyright fără o altă notificare specială.

Legături cu alte site-uri
Site-ul poate conţine legături web (hyperlink) către alte site-uri, considerate utile de SNSPMPDSB în ceea ce priveşte conţinutul site-ului, şi care nu se află sub controlul ori îndrumarea SNSPMPDSB. În cazul utilizării acestor legaturi web sau trimiteri, se vor aplica termenii şi conditiile de utilizare corespunzatoare acelor site-uri.