Rezumatul păstrării datelor

Acest rezumat prezintă categoriile și scopurile implicite pentru păstrarea informațiilor utilizatorului. Anumite domenii pot avea mai multe categorii și scopuri mult mai specifice decât cele enumerate aici.

Site

Categorii

Date personale

Scop

Respectarea reglementărilor legale specifice din domeniul educațional.

Furnizarea pe platforma educaționala PERFMED de către dumneavoastră a datelor personale este obligatorie și condiționează:

  • crearea unui cont de utilizator
  • înscrierea și participarea la curs
  • emiterea certificatului de absolvire a cursului
Perioada de retentie
3 ani
Baze legale
Consimțământul (GDPR Art. 6.1 (a)) Persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice
Obligație legală (GDPR Art. 6.1 (c)) Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului
Interesele legitime (GDPR Art. 6.1 (f)) Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil
Motive de prelucrare a datelor personale sensibile
Consimțământul explicit (GDPR Art. 9.2 (a)) Persoana vizată și-a dat consimțământul explicit pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, cu excepția cazului în care dreptul Uniunii sau dreptul intern prevede ca interdicția prevăzută la alineatul (1) să nu poată fi ridicată prin consimțământul persoanei vizate
Date publicate de persoana vizată (art. 9.2 (e) din GDPR) Prelucrarea se referă la date cu caracter personal care sunt făcute publice în mod manifest de către persoana vizată;

Utilizator

Scop

Perioada de retentie
Nu a fost definită nicio perioadă de păstrare

Categorii de cursuri

Scop

Perioada de retentie
Nu a fost definită nicio perioadă de păstrare

Cursuri

Scop

Perioada de retentie
Nu a fost definită nicio perioadă de păstrare

Module de activitate

Scop

Perioada de retentie
Nu a fost definită nicio perioadă de păstrare

Blocuri

Scop

Perioada de retentie
Nu a fost definită nicio perioadă de păstrare